Disclaimer Apollo Verhuizingen

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Apollo Verhuizingen (Kamer van Koophandel 34122866), hierna te noemen AV, verleent u hierbij toegang tot apollo-verhuizingen.nl en publiceert hier ter informatie teksten en andere materialen. AV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op apollo-verhuizingen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Apollo Verhuizingen.

Gebruik van de website apollo-verhuizingen.nl

Apollo Verhuizingen garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Apollo Verhuizingen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AV.

Voor apollo-verhuizingen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AV nimmer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden aanvaarden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal zoals Afbeeldingen van AV en logo’s) berusten bij Apollo Verhuizingen BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik

Overig

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruikte afbeeldingen en iconen

Een aantal afbeeldingen, foto’s en icons die gebruikt worden op de website zijn niet van AV, met uitzondering van het grafisch materiaal dat het pand, archief en medewerkers betreft van AV. Hiernaast maken wij gebruik van stockphoto’s. Hieronder volgt een lijst van stockmateriaal dat dat is gebruikt en waarvan de herkomst verplicht vermeld moet worden:

  • Grootste gedeelte van alle stockphoto’s waarbij geen specifieke attributie nodig is: Pixabay.com en Pexels.com
  • Verschillende illustraties (laptop archiefdiensten, klusjesman aanvullende verhuisdiensten): Freepik.com en Canva.com
  • Google maps kaartje: Google maps

Reviews Klantenvertellen

Wij verzamelen klantreviews via het platform van Klantenvertellen. Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid. Zo weet je zeker dat de reviews die je hier leest afkomstig zijn van echte klanten. Na aankoop nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die iets heeft gekocht dan vraagt Klantenvertellen om een factuur. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vindt u op onze reviewpagina van Klantenvertellen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bezwaren

Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@apollo-verhuizingen.nl