Ja, dat is een verplichting vanuit de Gemeente Amsterdam. Zonder ontheffing worden we namelijk weggestuurd en worden die extra kosten doorbelast. U bent dan veel duurder uit, buiten de vertraging die daar het gevolg van kan zijn.