Telefoon

Apollo Verhuizingen, Opslag en Archiefbeheer
Scharenburg 8
1046 BB Amsterdam
Telefoon: 020 411 34 24

EnglishPrefer English?

Opslag of selfstorage: wat is het verschil?

Opslag of selfstorage

Ruimtegebrek als gevolg van personeelsuitbreiding of van verhuizing naar een kleiner (bedrijfs)pand is de belangrijkste reden voor ondernemers of huisbewoners om externe opslag te overwegen. Maar ook kan het soms nodig zijn om de gehele inboedel tijdelijk op te slaan, bijvoorbeeld omdat het nieuwe pand nog niet klaar is om in te trekken.

U hebt dan in principe de keus tussen selfstorage of opslag bij een professioneel opslagbedrijf. De eerste optie is het meest aantrekkelijk uit kostenoverwegingen, maar neem ook de juridische verschillen mee in uw overwegingen.

 Zorgplicht opslag

Het onderscheid tussen selfstorage en opslag zit ‘m in de zgn. zorgplicht en de daaraan verbonden wettelijke aansprakelijkheid. Opslag is in het Burgerlijk Wetboek omschreven als bewaarneming. De aanbieder van de opslagruimte is in dat geval wettelijk verplicht als een goed huisvader voor de bij hem in opslag gegeven goederen te zorgen en ze aan het eind van de bewaartijd in ongeschonden toestand terug te geven aan de klant. Als de bewaargever niet volledig aan die wettelijke verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor vermissing van of schade aan de goederen in kwestie.
Bij deze vorm van opslag heeft de klant geen vrije toegang tot zijn eigendommen maar moet altijd de bewaargever om toegang vragen.

Eigen verantwoordelijkheid

In het geval van selfstorage wordt uitsluitend een droge, lege en schone ruimte aangeboden, bijvoorbeeld een box of container, maar het kan ook een grote kist zijn. De klant regelt zelf het transport van en naar deze ruimte, en betaalt een bepaald bedrag aan huur voor het gebruik ervan. De verhuurder heeft geen enkele bemoeienis met de in de opslag bewaarde goederen en daarmee dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er met de goederen in de opslagruimte gebeurt . De verhuurder kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade als de ruimte niet voldoet aan de eisen waaraan deze redelijkerwijs zou moeten voldoen.
Toegang tot selfstorage is soepel: meestal is het pand waar de opslagruimtes zich bevinden vrij toegankelijk van bijv. 06.00 uur tot rond middernacht, helaas ook voor minder gewenst bezoek.

Om die reden (maar ook ter voorkoming van betrokkenheid van de bewaargever/verhuurder bij criminele activiteiten) is opslag van bepaalde goederen niet toegestaan, zoals drugs, wapens, gevaarlijke stoffen en contrabande. Maar ook versproducten of anderszins bederfelijke waar is van opslag uitgesloten in verband met de meekomende risico’s.

Overeenkomst

Het beste kunnen de overeengekomen diensten worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook kan worden teruggevallen op algemene voorwaarden, die over en weer rechten en plichten regelen. Overigens zijn de AVBV specifiek opgesteld voor bewaarnemingsdiensten door Erkende Verhuizers en niet van toepassing op selfstorage. Houd hier rekening mee als u kiest voor selfstorage bij een Erkende Verhuizer die beide diensten aanbiedt.


Bron: Verhuizen - maart 2015

 

Klanten vertellen

Nauwgezet en doortastend

L.L. uit Amsterdam (particulier): "In het algemeen zeer tevreden. Het belangrijkste is voor mij dat een verhuizing nauwgezet, snel, doortastend en met kennis van zaken wordt uitgevoerd." 

Klanten beoordeling

Tips & nieuwtjes