Telefoon

Apollo Verhuizingen, Opslag en Archiefbeheer
Scharenburg 8
1046 BB Amsterdam
Telefoon: 020 411 34 24

EnglishPrefer English?

De verhuisopname – hoe werkt dat nou eigenlijk?

Opname verhuizing

En dan loopt er ineens een meneer (of mevrouw) rond in het pand, met een klembord in zijn hand, die af en toe stilstaat, keurend naar de meubels en de apparatuur kijkt, soms een vraag stelt, en steeds maar wat op dat klembord krabbelt. Die meneer (of mevrouw) blijkt dan namens een verhuisbedrijf bezig te zijn met een “opname van de verhuizing”, op basis waarvan er een heel gerichte verhuisofferte kan worden afgegeven. 

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat er nou eigenlijk gebeurt bij zo’n verhuisopname en waar er nou precies naar gekeken wordt? Welke factoren spelen er allemaal mee om tot een calculatie te kunnen komen?

Basisgegevens verhuizing

Het begint natuurlijk met de basisinformatie (contactgegevens, laad- en losadressen), die al zo veel mogelijk van tevoren wordt ingevuld op het taxatieformulier. Tijdens de opname worden de ontbrekende gegevens aangevuld en de situatie besproken. Belangrijke vragen daarbij zijn wat de klant zelf doet en wat door het verhuisbedrijf gedaan moet worden (denk aan inpakken, de- en montage, computers en kantoorapparatuur aan- en afsluiten), of er bijzonderheden op het gebied van milieuverordeningen zijn, hoe de situatie op het losadres is, en of er speciale maatregelen genomen moeten worden voor laden en lossen (ramen uitnemen, verhuislift inzetten).

Toegankelijkheid en snelheid lift

Er wordt ter plekke gekeken naar de toegankelijkheid van het laadadres (zijn er beperkingen (bijv. ramen die niet open kunnen, smalle trappen, hoge drempels) die om speciale maatregelen vragen?), de laadsituatie voor de deur (die bepaalt of er wel of niet een verhuisvergunning of parkeerontheffing bij de gemeente aangevraagd moet worden), de afstand van pand naar verhuiswagen, de afmetingen van de lift en het draagvermogen van de lift (wel handig als er een zware kluis meeverhuist). De route die de verhuizers tijdens de verhuizing moeten lopen wordt ook daadwerkelijk gelopen, want die bepaalt het aantal benodigde verhuizers. Hierbij wordt zelfs rekening gehouden met de snelheid van de lift – dat lijkt misschien overdreven, maar bij een flinke verhuizing kan dat substantieel in tijd schelen!

Vervolgens wordt ‘het rondje door het pand’ gelopen, waarbij op het taxatieformulier op het klembord feitelijk wordt aangekruist wat er meegaat. De gangbare elementen staan er voorgedrukt en het is dus voornamelijk een kwestie van turven. De niet-gangbare meubels en objecten komen qua formaat meestal wel overeen met een wel-gangbaar onderdeel op de lijst – een ervaren opnemer kan dat op het oog uitstekend inschatten. Echt afwijkende of anderszins bijzondere objecten worden separaat opgenomen en behandeld (denk aan kluizen, grote machines, piano’s).

Ook wordt op dit formulier aangegeven welke meubels door het verhuisbedrijf gedemonteerd en later weer gemonteerd moeten worden, en hoeveel dozen er voor de inhoud van de kasten nodig zijn. Met al deze verzamelde informatie kan de verhuisopnemer aan de slag voor het calculeren van de verhuisprijs.

En hoe komt een verhuizer nou tot zijn offerte?

Aan elk van de onderdelen op de lijst zit een volume gekoppeld. Oftewel: elk formaat meubel staat voor een bepaalde eenheid kubieke meters. Hetzelfde geldt voor de inhoud van kasten, waarbij de opnemer uit ervaring weet hoeveel dozen er per plank, (hangmappen)la of strekkende meter ordners of boeken nodig zijn.

Het volume dat verplaatst moet worden, wordt omgezet in het benodigde aantal manuren voor laden en lossen. Eventuele beperkende factoren (zoals een trage of geen lift, obstakels en andere bijzondere omstandigheden) worden hierin meegenomen. Bepaald wordt met welk type wagen(s) de verhuizing uitgevoerd moet worden en welk kilometertarief daaraan hangt. Met behulp van een routeplanner wordt het aantal te rijden kilometers berekend, en als afgeleide daarvan ook de verwachte reistijd (rekening houdend met files, open bruggen, omleidingen e.d.), die weer wordt omgezet in manuren. Nu kan er een vrij nauwkeurige tijdtabel worden gemaakt, en op basis daarvan wordt besloten hoeveel mannen (sorry, dames) er ingezet moeten worden. Want het streven is natuurlijk altijd om een verhuizing in zo kort mogelijke tijd uit te voeren – dat is ook voor de klant het meest economisch. 

Overige factoren die worden opgenomen in de prijs zijn de tijd die nodig is voor het brengen en halen van de verhuisdozen, en bij een consumentenverhuizing een eventuele wens om deze CO₂-neutraal te laten uitvoeren, plus het Garantiecertificaat van de Erkende Verhuizer.

Een offerte wordt meestal 2 – 5 dagen na de opname aan de klant gestuurd, samen met aanvullende informatie zoals de Algemene Voorwaarden.

En hoe zit dat nou met meerwerk?

Mocht tijdens de uitvoering van de verhuizing blijken dat er toch meer de verhuiswagen in moet dan oorspronkelijk was opgenomen, dan wordt meerwerk naar redelijkheid berekend. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat niet alles door de klant transportklaar is gezet, terwijl dat wel was afgesproken, of dat medewerkers van een afdeling in hun enthousiasme meer meubels hebben gestickerd dan de bedoeling was. Als dit soort situaties leidt tot meer manuren, dan wordt dat op de dag zelf met de klant afgestemd en afgetekend. 

Kortom: er gaat een doordacht verhaal schuil achter die meneer (of mevrouw) die daar met een geoefend oog naar uw spullen staat te loeren. Uiteindelijk gaat het om een offerte en een planning die voor beide partijen goed werkbaar is!

 

september 2014

Klanten vertellen

Hoge cijfers

Rob uit Amsterdam (overheid): "Op elk onderdeel van de relatie scoort Apollo hoge cijfers. 
Klantvriendelijk, snel, accuraat, oplossingsgericht en een goede prijs kwaliteit verhouding."

Klanten beoordeling

Tips & nieuwtjes